Seminarium Naukowe „Solidarnie i wspierająco w szkole”

1-2 czerwca 2023 nasze nauczycielki: Anna Foltyn – Simka i Anna Koenigshaus wraz z projektem Natura(lnie) w Zabrzu wzięły udział w Seminarium Naukowym „Solidarnie i wspierająco w szkole” organizowanym przez Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym przedstawiły referat „Naturalnie w Zabrzu – dobre ekopraktyki projektowe”. W swoim wystąpieniu pokazały jak od trzech lat wspólnie pracują w projekcie i integrują zabrzańskie szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, przedszkola i kluby seniora w działaniach projektowych ukierunkowanych na uwrażliwienie na zmiany klimatyczne i bioróżnorodność. Podkreślały również jak ważne jest kształtowanie kompetencji obywatelskich młodzieży uczące odpowiedzialności nie tylko za swoje lokalne otoczenie, ale również za globalną wioskę. Referat został ciepło przyjęty przez uczestników seminarium, za co serdecznie dziękujemy!

Comments are closed.