Tragedia Górnośląska

24 stycznia uczniowie IV liceum wzięli udział w prelekcji przeznaczonej dla młodzieży szkół średnich: „Tragedia Górnośląska 1945 roku” w Muzeum Miejskim w Tarnowskich Górach.

 Prowadzącym spotkanie był pan Bartłomiej Warzecha – główny specjalista  Oddziałowego Biura Edukacji Oddziałowej IPN w Katowicach, zaangażowany m.in. w wyjaśnienie zbrodni miechowickiej.

Tematem wykładu były wydarzenia rozgrywające się od stycznia 1945 roku na Górnym Śląsku, związane z deportacją ludności tego obszaru do pracy w kopalniach i zakładach byłego ZSRS. 

Młodzi ludzie słuchali o represjach i zbrodniach popełnianych przez Armię Czerwoną na ludności cywilnej, grabieżach i deportacji Górnoślązaków. Poznali dramat mieszkańców naszego regionu, skazanych na przymusową pracę na Wschodzie. Duże emocje wzbudziły nie tylko losy samych deportowanych, ale również ich bliskich, którzy stali się częścią górnośląskiej tragedii XX wieku.

Uczniowie poznali mechanizmy przejmowania władzy przez organy komunistycznego państwa. Słuchali o represjach i zbrodniach popełnianych przez Armię Czerwoną na ludności cywilnej, grabieżach i deportacji Górnoślązaków. 

Comments are closed.