Upowszechnianie Strzelnictwa w Polsce

Dzisiaj w naszej szkole odbyły się zajęcia w ramach projektu Upowszechniania Strzelectwa w Polsce. Głównymi celami programu są:

➡️popularyzacja strzelectwa wśród młodzieży,

➡️upowszechnianie postaw proobronnych wśród młodzieży,

➡️zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowych dla młodzieży,

➡️stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych.

Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się jakie są zasady posługiwania się bronią oraz zasady bezpieczeństwa na strzelnicy. Omówiona została budowa i zasady działania broni palnej i amunicji. Podczas zajęć praktycznych z wykorzystaniem broni krótkiej i długiej ćwiczyli techniki strzeleckie – postawa, celowanie, strzelanie, wymiana magazynków w broni palnej.

Uczestnicy mieli możliwość korzystania z mobilej strzelnicy. Broń laserowa używana podczas zajęć stanowiły repliki broni (zbliżona waga i wygląd, posiadają elementy ruchome).

Już nie możemy doczekać się kolejnych zajęcia!

Comments are closed.