Zapraszamy na webinar:”Wpływy pandemii na zdrowie psychiczne…”

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna w Zabrzu zaprasza Rodziców i Nauczycieli na

WEBINAR

„Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne – Jak pomóc sobie i dorastającemu dziecku”.

Prowadząca Katarzyna Wloka – psycholog

Termin 22 kwietnia 2021 r. o godzinie 16.30.

Celem webinaru jestrozwijanie umiejętności adaptacji psychicznej do zmieniającej się rzeczywistości pandemii – jako podstawy zachowania zdrowia psychicznego.

Omawiane będą negatywne skutki psychiczne zmieniającej się rzeczywistości; zjawisko elastyczności psychologicznej, będącej podstawą adaptacji oraz sposoby jej budowania u siebie i dorastającego dziecka.

Spotkanie aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7906c1c913d54e0d825794f7be22772e%40thread.tacv2/1616766942408?context=%7B%22Tid%22%3A%22c51d99ea-9ca3-472e-b186-c72dfde6de69%22%2C%22Oid%22%3A%223dd564d8-f943-43d2-b060-9135d0e80749%22%7D&fbclid=IwAR1Ts77awhpJlzyJtRVZKFm7qrNoCpirDrmNPMtwCHSPMiIVpbft-M8Ayws

Serdecznie zapraszamy

Urszula Koszutska

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu

Comments are closed.